Simboli na srečanju Ustašev

Na srečanju ustašev niso pomembni le kraj, osebe in zgodovinski podatki, ampak tudi tam prikazani in uporabljeni simboli. Ti udeležencem pomagajo, da se na preprost način identificirajo z vsebino prireditve ali pa se neposredno nanašajo na fašistične prednike in njihovo ideologijo

Prepoved simbolov

S fašističnimi simboli se ukvarjajo številni avstrijski zakoni (Verbotsgesetz, kratko: VerbG; Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen, kratko: EGVG; Abzeichengesetz, kratko: AbzG; Symbolegesetz, kratko: SymbG). Ti pa so v velikem delu strogo osredotočeni na zgodovino nacionalsocializma v Avstriji. Druga zgodovinska fašistična gibanja (stranko suličastega križa, ustaše, frankiste) je v ta določila težko umestiti. Večji del simbolov, ki se jih prodaja na ustaškem

praznovanju v Pliberku zaradi tega v Avstriji ni prepovedanih. Med tiskanjem te knjižice je bila sprejeta novela Zakona o simbolih (Symbolegesetz), s katerim sta od 1. marca 2019 prepovedana dva ustaška simbola, od katerih se eden v Pliberku nikoli ne pojavlja. To je ustaški grb z modrim “U” nad njim v rdečem vzorcu. Drugi (ustaški U z bombo) je pojasnjen spodaj.

Posodobljeni fašistični simboli

Simbole NDH redko uporabljajo v njihovih zgodovinskih oblikah, pogosteje gre za posodobljene različice. V vojni na Hrvaškem (1991-1995) so na primer vojaki in pripadniki paravojaških enot na zastavah ali uniformah uporabljali ustaške simbole. To antifašistom (in seveda medijem ter oblastem) otežuje pravilno razporeditev simbolov.

Zastava NDH (z ustaškim emblemom in ustaškim grbom)

Ta primer prikazuje zastavo NDH (1941-1945) brez prilagoditev. Rdeče-belo-modra zastava ima v sredini ustaški grb (s prvim belim poljem), v zgornjem levem kotu pa modro U v rdečem vozelnem vzorcu. Prikazovanje te zastave je zelo problematično saj so bili pod to zastavo in v imenu NDH storjeni številni zločini, zakoni (VerbG, EGVG, AbzG, SymbG) pa za to ne predvidevajo sankcij.

Ustaški emblem (“U”)

Osnovni znak razpoznavanja ustašev je U. Zgodovinsko se najpogosteje pojavlja v kombinaciji z ustaškim grbom in pojavlja se tako v zgodovinskih pričevanjih kot tudi v Pliberku. U se v Pliberku pojavlja tudi v različnih kombinacijah in novih oblikah. Prikazovanje tega simbola (na zastavah, majicah itd.) je zelo problematično v luči 41 zločinov, ki so jih storili ustaši in so bili v večini primerov nekaznovani.

Ustaški grb (šahavonica)

Ustaški grb je sestavljen iz vzorca šahovnice s 5×5 polji, začne pa se z belim poljem. Razlikovati ga je treba od današnjega grba Republike Hrvaške (šahovnica, ki se začne z rdečim poljem). Ustaški grb je osrednji simbol ustašev in NDH. Prvič se je pojavil v fašistični propagandi pred letom 1941, kasneje pa je postal državni grb NDH. Kot tak je krasil propagandne plakate, uniforme hrvaških domobranov, ustašev, hrvaških sodelavcev nemške vojske, uniforme hrvaške SS enote (13. gorska SS divizija ‘Handžar’), letala hrvaškega vojnega letalstva itd. Ustaški grb je tudi pomemben sestavni del mnogih drugih simbolov, kot so paravojaški HOS, Pliberška častna četa itd. Krasil je tudi rokave 13. gorski SS diviziji ‘Handžar’. Zato bi moral biti prepovedan glede na odredbo Avstrijskega zakona o oznakah (Abzeichengesetz). V Avstriji se jih ne sme niti prikazovati niti prodajati. Kršitev se kaznuje s kaznijo do 4.000 EUR in zaplembo simbola/predmeta, pri čemer koroške oblasti zavračajo izvrševanje zakona s sklicevanjem na uporabo simbola pred letom 1941.

Ustaški U (z bombo)

Veliki U z gorečo bombo je nekdanji simbol ustašev predvsem pa vojaško odlikovanje. Najdemo ga na ustaški kapi ali na ovratniku uniforme. Najhujša povezava s tem ustaškim simbolom je koncentracijsko taborišče Jasenovac, saj se ta znak pojavi na vhodni tabli. Prikazovanje tega simbola (na zastavah, majicah itd.) je izjemno problematično zaradi zločinov, ki so z njim povezani. Od 1. marca 2019 Zakon o simbolih (Symbolegesetz) predvideva zakonske možnosti sankcioniranja.

Simboli domobranov

Zgodovinski simbol domobranov (Hrvatsko domobranstvo; črni križ na beli podlagi, tako imenovani hrvaški trolist) v Pliberku srečamo redkeje kot ustaške simbole. Številni obiskovalci na ovratnikih nosijo majhne značke domobranov, na dogodku pa so prisotni tudi podporniki domobranov, ki pa prikazujejo predvsem nove in ne zgodovinskih simbolov. Zgodovinska referenca je kljub temu jasna in problematična. Primer prikazuje zastavo z napisom ‘Hrvatski domobran - za Hrvatsku uvijek’ (Hrvaški domobran – vedno za Hrvaško) in pripisom letnic 1868-1941-1991. Gre za konstrukt zgodovinske kontinuitete, ki stoji na precej majavih nogah: letnica 1868 je navedena zaradi ustanovitve domobranstva s hrvaško govorečimi vojaki po avstro-ogrski poravnavi; letnica 1941 se nanaša na ustanovitev NDH, 1991 pa na novo ustanovljeno vojsko Republike Hrvaške. Prikazovanje domobranskega trolista (na zastavah, majicah itd.) je zelo problematično, glede na zločine, ki so se v imenu tega dogajali, zakoni (VerbG, EGVG, AbzG, SymbG) pa za to ne predvidevajo sankcij.

Thompsonovi simboli in majice z njegovim likom

Thompson je vzdevek Marka Perkovića in pa naziv njegove skupine. Perković je neofašistični glasbenik, ki v svojih pesmih poveličuje ustaški fašizem in NDH. V vojni na hrvaškem je sodeloval v paravojaških enotah, kar je močno prispevalo k njegovi priljubljenosti na Hrvaškem in med izseljenci. Thompson na svojih koncertih med drugimi poje tudi ustaško pesem ‘Jasenovac i Gradiška Stara’, v kateri na pozitiven način opeva pomore Judov in Srbov v koncentracijskem taborišču Jasenovac in eni njegovih podružnic. Na dogodku v Pliberku je pogosto mogoče videti različne majice te skupine, zadnja leta pa jih je tam mogoče tudi kupiti. Proti oblačilom z oznakami skupine Thompson ni mogoče pravno ukrepati.

Nacistični orel z ustaškim grbom

Da bi poudarili ideološko in politično usmeritev, ki se skriva za ustaškim grbom, tega na majicah pogosto kombinirajo z nacističnim orlom, ki je bil simbol nacistične države. Da bi bila povezava med fašistično NDH in nacionalsocialistično Nemčijo še bolj jasna, pa orel v svojih krempljih namesto kljukastega križa drži ustaški grb. Kot ‘nadomestni simbol’, ki predstavlja nacistični simbol spada pod Zakon o oznakah (Abzeichengesetz), zato je nošenje ali prodaja tega simbola v Avstriji prepovedana, predpisna pa je kazen v višini do 4.000 evrov, pri čemer koroški organi zavračajo izvajanje te določbe.

Strankarske zastave

V Pliberku so zastopane številne hrvaške desničarske stranke (ki jih je mogoče prepoznati po zastavah, majicah, jaknah, vencih itd.), a njihovi simboli in zastave niso prepovedani. Stranke in njihovi logotipi:

  • HSP (Hrvatska stranka prava); Logotip 1: grb s poševnim trakom; Logotip 2: volk; stranka je odprto fašistična in pripada skrajni desnici; leta 2017 je izstopala z volilnim plakatom v slogu nacionalsocialistične ‘Winterhilfswerk’ (op. nacistični program za pomoč ljudstvu).
  • HSP-AS (Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starčević); Logotip: grb s poševnim trakom; skrajno desničarska stranka se je leta 2009 ločila od HSP; Starčević je začetnik ideologije o Veliki Hrvaški.
  • HSP-1861 (Hrvatska stranka prava 1861); Logotip: grb s poševnim trakom; skrajna desničarska stranka se je odcepila od HSP leta 1995; “1861” se nanaša na prvotni datum ustanovitve HSP.
  • HČSP (Hrvatska čista stranka prava); Logotip: grb z vozlastim vzorcem na sredini; skrajno desničarska stranka, ki se je leta 1992 odcepila od HSP. Povezana je z neonacističnimi strukturami.

Emblem HOS

HOS (Hrvatske obrambene snage) je bila paravojaška enota (Hrvati, Bosanci, nemški in avstrijski neonacisti) v času vojne na Hrvaškem (1991-1995). HOS se pogosto sklicuje na NDH in ustaško gibanje. Njihov logotip vsebuje ustaški grb, ki se nahaja na sredini modrega vozlastega vzorca, zelo podobno kot pri grbu NDH, spodaj je ustaški pozdrav ‘za dom spremni’. Tudi kratica HOS je namerno povzeta po imenovanju vojske fašistične NDH (Hrvatske oružane snage – Hrvaške oborožene sile). Logotip HOS je na zastavah in majicah v Pliberku vseprisoten, saj ni prepovedan.

Črna legija

Črna legija (Crna legija) je bila podenota ustaške vojske in tudi podenota HOS, ki se je poimenovala po svoji zgodovinski predhodnici. Obe sta zagrešili številne vojne zločine in grozodejstva, tako med drugo svetovno vojno kot tudi med vojno na Hrvaškem. V Pliberku je mogoče videti številne posameznike, ki so oblečeni v majice z oznakami Črne legije ali pa mahajo z njihovo zastavo. Niso prepovedane, razen če vsebujejo druge prepovedane simbole.

Ustaški U s križem

V (vele)mestih kot je Dunaj je ta simbol pogosto opaziti v obliki grafita, v Pliberku pa ga komaj najdemo. Ustaški U s križem, namreč. Kot grafit se pogosto uporablja na odprtem, običajno v konkurenci z ostalimi nacionalističnimi simboli. Eden od razlogov, zakaj v Pliberku komaj kaj najdejo na prizorišču, je to, da oblasti ne preganjajo niti zgodovinskih fašističnih simbolov – kaj šele nadomestnih simbolov? Ustaški U s križem ni prepovedan po nobenem avstrijskem zakonu.