Glosar

Abramović, Ilija; *1925 na Hrvaškem, ustaš, od leta 1945 naprej živi na Koroškem, ustanovni član društva Bleiburger Ehrenzug (Pliberška častna četa), funkcionar katoliške cerkve v Celovcu.

Abzeichengesetz, AbzG (Zakon o oznakah vojske); leta 1960 sprejet zakon, prepoveduje prikazovanje simbolov organizacij, ki so v Avstriji prepovedane in to sankcionira, obsega nacistične simbole.

Akademische Sängerschaft Tauriska zu Klagenfurt; nemška nacionalna študentska zveza, ustanovljena leta 1888 kot „Verein deutscher Kärntner Studenten (Društvo nemških koroških študentov)“.

Apovnik, Pavla; *1902, umrla; pričevalka in podpornica partizank in partizanov na Koroškem.

Avstro-Ogrska; dualistična monarhija Avstrije in Ogrske, zadnja stopnja habsburške monarhije, ki je obstajala od leta 1867 do leta 1918.

Bleiburger Ehrenzug (hrv., Počasni bleiburški vod, slv. Pliberška častna četa, kratica: PBV); leta 1953 v Celovcu s strani bivših ustašev ustanovljeno revizionistično društvo. Prireja spominsko proslavo v Pliberku/Bleiburgu in od hrvaške vlade dobiva finančno podporo.

Britanska osvobojena cona; v kontekstu brošure je to del Koroške, ki je bil maja leta 1945 pod upravo britanske vojske.

Bratstvo in enotnost (Bratstvo i jedinstvo); geslo jugoslovanske narodnoosvobodilne vojne, kasneje vodilno načelo spominske politike v socialistični Jugoslaviji, ki je dopuščalo le spomin na partizanke in partizane. O ne-jugoslovanskemu nacionalizmu, sokrivcah ali fašizmu ni bilo govora.

Bratovščina hrvaškega zmaja (Braća Hrvatskoga Zmaja); leta 1905 ustanovljeno nacionalistično hrvaško tajno društvo.

Budak, Mile; *30. 8. 1889, † 7. 6. 1945; ustaš, minister za vero in izobraževanje ter kasneje zunanji minister države NDH.

Bujanec, Velimir; *18. 11. 1974, hrvaški novinar skrajne desnice in televizijski moderator.

Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ); politična stranka, ki se je odcepila od stranke Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) pod vodstvom Jörga Haiderja, od leta 2005 do leta 2013 zastopana v avstrijskem parlamentu.

Caritas; dobrodelna organizacija rimsko-katoliške cerkve. Mednarodna krovna organizacija se uradno imenuje Caritas Internationalis.

Cecelja, Vilim; *24. 4. 1909, † 3. 7. 1989; namestnik vojaškega vikarja vojske NDH, tesni sodelavec in spovednik Anteja Pavelića, osrednja osebnost organizacije Caritas Croatia in pomagač ustaškim beguncem. Po internaciji s strani zavezniških sil je ustanovil hrvaško katoliško skupnost v Salzburgu, osrednja osebnost hrvaške (fašistične) diaspore.

Četnik; skupni pojem za kralju zveste srbske in črnogorske nacionalistične in/ali protikomunistične (fašistične) vojaške enote v drugi svetovni vojni.

Crna Legija (Črna legija); od leta 1941 do leta 1945 elitna enota ustašev.

Deželna policijska direkcija (Landespolizeidirektion LPD); V Avstriji zveznemu ministrstvu za notranje zadeve podvržen varstveni urad druge stopnje in v večini mestih tudi varstveni urad prve stopnje, saj v večini mest okrajno glavarstvo ni varstveni urad prve stopnje, temveč so to neposredno deželne policijske direkcije. Vsaka izmed 9 zveznih dežel ima lastno deželno policijsko direkcijo.

Deželni urad za zaščito ustave in boju proti terorizmu na Koroškem (Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung LVT); Poleg zveznega urada za zaščito ustave in boja proti terorizmu (BVT) del avstrijske zaščite ustave. LVT je del deželne policijske direkcije.

Domobranci, pripadniki hrvaškega domobranstva (Hrvatsko domobranstvo), redna vojska države NDH.

Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen, EGVG (Zakon, s katerim se uveljavljajo zakoni o upravnih postopkih); kaznuje širjenje nacističnega mišljenja z upravno kaznijo, če dejanje ni kaznivo dejanje skladno z zakonom, ki kazensko-pravno kaznuje nacistična dejanja (»Verbotsgesetz«).

Erdoğan, Recep Tayyip; *26. 2. 1954, avtoritarni predsednik Republike Turčije.

Eksodus; v Stari zavezi opisani odhod Izraelcev iz Egipta.

Federativna ljudska republika Jugoslavija, od leta 1945 do leta 1963 uradni naziv socialistične Jugoslavije. Od leta 1963 do leta 1992 se je uradni naziv glasil Socialistična federativna republika Jugoslavija.

Freiheitliche Partei Kärntens (FPK); politična stranka, ki se je odcepila od stranke BZÖ. Od leta 2009 do leta 2013 samostojna stranka skrajne desnice na Koroškem, od leta 2013 naprej spet del stranke FPÖ.

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ); leta 1955 ustanovljena stranka skrajne desnice, trenutno članica Avstrijske zvezne vlade.

Franco, Francisco; *4. 12. 1892, † 20. 11. 1975; fašistične general in diktator, od leta 1936 do leta 1975 predsednik Španije.

Frankizem; ideološka podkrepitev diktature Francisca Franca.

Frančiškov red (frančiškani); med letom 1210 in letom 1220 ustanovljeni katoliški red, vezan na Frančiška Asiškega, na Hrvaškem vpleten v ustaški režim.

Grabar-Kitarović, Kolinda; *29. 4. 1968; od 15. 2. 2015 naprej predsednica Hrvaške (nestrankarska), prej hrvaška ministrica (HDZ) in namestnica generalnega sekretarja organizacije NATO.

Golgota; ime hriba blizu Jeruzalema, na katerem je bil po Novi zavezi križan Jezus.

Haider, Jörg, *26. 1. 1950, † 11. 10. 2008; politik skrajne desnice, prej član stranke FPÖ, kasneje stranke BZÖ. Od leta 1989 do leta 2000 predsednik stranke FPÖ, od leta 1989 do leta 1991 ter od leta 1999 do leta 2008 deželni glavar Koroške.

Handžar, 13. gorska divizija Waffen-SS; leta 1943 ustanovljena divizija Waffen-SS, rekrutirana na območju države NDH, udeležena pri številnih vojnih zločinih na Balkanu.

Hasanbegović, Zlatko; *14. 6. 1973, revizionistični zgodovinar, do oktobra 2016 kulturni minister Hrvaške (HDZ). Leta 2017 izključen iz stranke, trenutno pa neodvisni poslanec v hrvaškem parlamentu. Bivši podpredsednik društva Bleiburger Ehrenzug.

Hrvaška osamosvojitvena vojna; vojna na Hrvaškem od leta 1991 do leta 1995 v okviru Jugoslovanske vojne. Povod je bila razglasitev neodvisnosti Hrvaške od Jugoslavije.

Hrvaško osvobodilno gibanje (Hrvatski Oslobodilački Pokret, kratica: HOP); organizacija, ki jo je v izgnanstvu ustanovil Ante Pavelić in ki je služila za hrvaško fašistično povezovanje, njihovo organizacijo, propagandno delo in oboroženi boj proti socialistični Jugoslaviji.

Hrvaška kmečka stranka (Hrvatska seljačka stranka, kratica: HSS); konservativna, leta 1904 ustanovljena stranka na Hrvaškem, pomembna vloga v državi SHS. Novo ustanovljena leta 1989, danes kot stranka opozicije zastopana v hrvaškem parlamentu.

Hrvatska čista stranka prava (HČSP); “Hrvaška čista stranka prava“, skrajno desna, neofašistična stranka s pozitivnim pogledom na ustaše.

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ); „Hrvaška demokratična zveza“, nacionalistična, desno-konservativna stranka. Trenutno najmočnejša stranka na Hrvaškem.

Hrvatske obrambene snage, (HOS); „Hrvaške obrambne sile“, od leta 1991 do leta 1993 hrvaška paravojaška organizacija, ki se je borila skupaj z redno hrvaško vojsko in Hrvaškim obrambnim svetom (HVO) v državljanski vojni. Cilj je bila ustanovitev t.i. Velike Hrvaške. Ime je namenoma podobno imenom oboroženih sil države NDH.

Hrvatske oružane snage (HOS); „Hrvaške oborožene sile“, od leta 1944 naprej uradni naziv oboroženih sil države NDH.

Hrvatska stranka prava (HSP); „Hrvaška stranka prava“, skrajno desna, fašistična stranka. Prvič ustanovljena leta 1861, iz nje so se razvili ustaši. Novo ustanovljena leta 1990.

Hrvatska stranka prava-1861 (HSP-1861); „Hrvaška stranka prava-1861“, leta 1995 ustanovljena frakcija stranke HSP, ena redkih desničarskih strank v opoziciji proti Franju Tuđmanu.

Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starčević (HSP-AS); „Hrvaška stranka prava dr. Ante Starčević“, leta 2009 ustanovljena skrajno desničarska frakcija stranke HSP. Na volitvah za parlament EU leta 2014 in za predsedniške volitve leta 2015 je nastopala v koaliciji s stranko HDZ.

Jasenovac; kraj na Hrvaškem. V neposredni bližini se je nahajalo koncentracijsko taborišče Jasenovac, največje koncentracijsko taborišče NDH.

Jugoslovanska narodnoosvobodilna vojska (Narodnooslobodilčka vojska, NOV); komunistična partizanska organizacija v Jugoslaviji, ki se je od leta 1941 do leta 1945 borila za osvoboditev Jugoslavije od nacizma in fašizma.

Kaiser, Peter, *4. 12. 1958; avstrijski politik stranke SPÖ in od leta 2013 deželni glavar Koroške.

Karamarko, Tomislav; *25. 5. 1959; hrvaški politik in bivši predsednik stranke HDZ.

Kärntner Abwehrkämpferbund (Koroška brambovska zveza); ustanovljena leta 1955, Dokumentacijski arhiv avstrijskega upora (Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes) organizacijo oceni kot „pripravljalno organizacijo skrajne desnice“. Nastopa proti imaginarni „slovenizaciji“ Koroške in izvaja nemško nacionalno politiko, zastopniki se udeležujejo srečanja v Pliberku.

Kitzmüller, Anneliese, *3. 7. 1959; avstrijska političarka skrajno desne stranke FPÖ in od 20. 12. 2017 naprej tretja predsednica avstrijskega Državnega sveta.

Komunistična partija Jugoslavije (KPJ); od leta 1919 do leta 1990 obstoječa komunistična stranka in vladajoča stranka v socialistični Jugoslaviji. Leta 1952 je bila preimenovana v Zvezo komunistov Jugoslavije.

Kralj Aleksandar I.; *16. 12. 1888, † 9. 10. 1934; od leta 1921 do leta 1934 kralj Jugoslavije.

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (država SHS); nastala decembra 1918 z združitvijo države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevino Srbijo. Po državnem udaru leta 1929 kraljeva diktatura z uradnim nazivom Kraljevina Jugoslavija. Leta 1941 jo napade nemški rajh in njegove zaveznice, ki si razdelijo njena ozemlja.

Konkordat; oznaka za sporazum med rimsko-katoliško cerkvijo in neko državo; v Avstriji predvsem od leta 1933 naprej.

Kordić, Dario; *14. 12. 1960; bosanski politik stranke HDZ BiH, podpredsednik od leta 1991 do leta 1996 obstoječe, mednarodno nepriznane Hrvaške Republike Herceg-Bosne.

Kuna; leta 1941 do leta 1945 valuta Neodvisne države Hrvaške (NDH), od leta 1994 naprej spet ime valute v Republiki Hrvaški.

Lobnig, Josef; *9. 12. 1958; avstrijski finančni uradnik in politik stranke FPÖ, prej stranke FPK, ki je prej bila stranka FPÖ oz. BZÖ; od leta 1999 poslanec v deželnem svetu Koroške in od marca 2013 naprej tretji predsednik deželnega sveta.

Libuško polje; polje v bližini Pliberka, na katerem naj se bi odvijal pliberški pokol. Tu se nahaja revizionistično spominsko obeležje in tu se vsako leto odvija večji del spominske proslave.

Martinović, Nikica; *1912, †17. 2. 1975; član društva PBV.

Mesić, Stjepan „Stipe“; *24. 12. 1934; soustanovitelj stranke HDZ, od katere se je v devetdesetih letih deloma odtujil. Od 18. 2. 2000 do 18. 2. 2010 predsednik Hrvaške.

Mussi, Peter; „Alter Herr“ (stari član) nemško nacionalne študentske zveze Akademische Sängerschaft Tauriska zu Klagenfurt.

Neodvisna država Hrvaška (Nezavisna država Hrvatska, kratko: NDH); hrvaška fašistična država, vazalna država nacizma, od leta 1941 do leta 1945.

Okrajno glavarstvo; upravna enota v Avstriji na srednji upravni stopnji v vseh zveznih deželah Avstrije (razen na Dunaju), ki jo vodi okrajni glavar ali okrajna glavarka. Kot del posredne zvezne uprave upravlja policijo v Pliberku/Bleiburgu.

Öllinger, Karl; *21. 7. 1951; avstrijski politik stranke Die Grünen.

Österreichische Volkspartei (ÖVP); avstrijska desna konservativna stranka. Na zvezni ravni od 20.12.2017 naprej v vladni koaliciji s stranko FPÖ.

Partizanke in partizani, jugoslovanski; v kontekstu brošure upornice in uporniki proti nacizmu in italijanskemu fašizmu, ki so se organizirali v jugoslovanski narodnoosvobodilni vojski.

Pavelić, Ante; *14. 6. 1889, † 28. 12. 1959; vodja ustašev in Neodvisne države Hrvaške.

Perković, Marko; ustanovitelj in pevec leta 1991 ustanovljene hrvaške skrajno desne rock skupine Thompson. Skupina je poimenovana po Perkovićevem vzdevku – Thompson, kar je tudi naziv za brzostrelko, s katero naj bi se Perković boril v hrvaški osamosvojitveni vojni.

Perón, Juan; *8. 10. 1895, † 1. 7. 1974; general, avtokratični predsednik Argentine.

Piplica, Miroslav; predsednik HDZ Avstrija, Združenja veteranov iz Hrvaške osvoboditvene vojne v tujini in Hrvaško-Avstrijske koordinacije za kulturo in šport.

Pliberk/Bleiburg; dvojezična mestna občina na jugovzhodu Koroške, ime Bleiburg je postalo oznaka za dogajanje okoli izročitve ustašev Jugoslaviji maja leta 1945.

Puljić, Želimir; *7. 3. 1947; nadškof rimsko-katoliške škofije Zadar na Hrvaškem. Leta 2015 se je prizadeval za uvedbo ustaškega pozdrava „Za dom spremni“ v hrvaški vojski.

Radić, Stjepan; *11. 6. 1871, † 8. 8. 1928; politik in vodja „Hrvaške kmečke stranke“.

Rolf, Tomislav; *17. 4. 1899, † 19. 5. 1945; ustaš, general države NDH.

Sanader, Ivo; *8. 6. 1953; hrvaški politik, obraz „prenovljene“ stranke HDZ, od leta 2003 do leta 2009 predsednik hrvaške vlade.

Šahovnica; pogovorna oznaka za hrvaški grb. Zgodovinsko je izpričana oblika kot v sedanjem grbu Republike Hrvaške, kjer je prvo polje levo zgoraj rdeče. V državi NDH so grb prav tako uporabljali, ampak z belim poljem levo zgoraj.

Sile osi; prvotno „os Berlin – Rim“, torej sodelovanje nacizma in italijanskega fašizma. Z začetkom druge svetovne vojne so s tem mišljene Nemčija, Italija, Japonska in njihovi zavezniki.

Sobotka, Wolfgang, *5. 1. 1956; politik stranke ÖVP, od 21. 4. 2016 do 18. 12. 2017 notranji minister, od 20. 12. 2017 prvi predsednik avstrijskega Državnega zbora.

Starčević, Ante; *23. 5. 1823, † 28. 2. 1896; hrvaški nacionalist, politik, avtor in soustanovitelj Hrvaške stranke prava. Zahteval je Veliko Hrvaško in je bil nasprotnik jugoslovanske ideje. Do danes ga slavijo zaradi njegovih idej o hrvaški nacionalni državi.

Stranka suličastega križa (tudi puščičastega križa); pripadnice in pripadniki madžarskega fašizma od leta 1935 do leta 1945, ki se je usmerjal po nacizmu.

Sunić, Tomislav; *3. 5. 1953; hrvaško-ameriški državljan in nekoč dejaven v različnih hrvaških, diplomatičnih funkcijah (od leta 1993 do leta 2001), nacionalist, antisemit in aktiven znotraj neonacistične organizacije »white nationalist« v ZDA.

Symbolgesetz, SymbG (Zakon o simbolih); avstrijski zvezni zakon, s katerim so prepovedali simbole skupin Islamska država in Al-Kaida. Leta 2018/2019 razširitev na druge skupine, med katerimi so tudi ustaši.

Thompson; rock skupina skrajne desnice, poimenovana po brzostrelki, s katero se je boril pevec skupine, Marko Perković, v hrvaški osamosvojitveni vojni.

Tuđman, Franjo; *14. 5. 1922, † 10. 12. 1999; revizionistični historik in politik ter soustanovitelj stranke HDZ. Od leta 1990 do leta 1999 avtokratični predsednik Hrvaške.

Überfellner, Willi; funkcionar Koroške brambovske zveze.

Ulrichsberg/Šenturška gora; 1022 m visoka gora v bližini Celovca/Klagenfurta, kjer se nahaja v cerkveni razvalini spominsko obeležje za različne enote (Waffen-)SS. Poleg Gosposvetskega polja prizorišče revizionističnega srečanja Ulrichsberg.

Uprava državne bezbednosti (UDBA); leta 1946 ustanovljena jugoslovanska tajna policija, leta 1966 so jo preimenovali v SDB. Glavna naloga je bil boj proti in likvidacija zunanjih in notranjih sovražnic in sovražnikov in nasprotnic in nasprotnikov socialistične Jugoslavije.

Ustaša Hrvatska Revolucionarna Organizacija, Ustaa; leta 1929 ustanovljeno hrvaško fašistično gibanje, ki je nastalo kot skrajno desno, teroristično tajno društvo, ki je nato prevzelo oblast v NDH.

Verbotsgesetz, VerbG (Zakon o prepovedi); avstrijski zvezni ustavni zakon, ki je urejal odstranitev nacističnih elementov iz avstrijske družbe in prepoveduje ponovno nacistično udejstvovanje kot tudi zanikanje in čaščenje zločinov nacizma.

Vukojević, Vice; *6. 9. 1936; politik stranke HDZ, bivši poslanec v hrvaškem parlamentu, od leta 1999 do leta 2007 hrvaški ustavni sodnik.

Waffen-SS; del SS, od leta 1939 oznaka za že prej ustanovljene vojaške enote enote SS. Del Waffen-SS so bile bojne enote kot tudi stražne enote za koncentracijska taborišča.

Wehrmacht; redne oborožene sile nacistične Nemčije. Udeležene v napadalni in uničujoči vojni ter množičnih vojnih zločinih.

Za dom spremni; slv. Za dom pripravljeni; od 1930. letih naprej geslo in pozdrav ustašev, ki so ga med drugo svetovno vojno uporabljali enako nemškemu pozdravu »Heil Hitler«.